LIVONEC

Prehľad Vyhľadať informácie

LIVONEC

Hlavná stránka.

Základné informácie
Meno firmy:LIVONEC
Popis:Základná a opakovaná príprava: -technici požiarnej ochrany
-technici BOZP
Vykonávanie funkcie dodávateľským
spôsobom:
-technik PO** BOZP
-špecialista,požiarna ochrana.
Revízia,oprava,maloobchod,predaj:
-technické prostriedky záchranných
jednotiek
-dýchacie a oživovacie prístroje
-hasiace prístroje,hydranty,
-požiarne vodovody.
Revízie,opravy,návrhy:
-polostabilné hasiace zariadenia.
Predaj:
-vecné a technické prostriedky
požiarnej ochrany
-bezpečnostné značenie a protipožiarne
tabuľky.
Kompletná výbava:
-vozidlá na prepravu nebezpečných
látok ADR*.
Revízie a opravy:
-elektrické zariadenia,bleskozvody a
EPS*.
Pobočky:
-Spišská Belá,telefón 0968-91711
-Košice,telefón 095-6806394
-Liptovský Mikuláš,telefón 0849-25322
-Banská Bystrica,telefón 088-730923
-Prešov,telefón 091-722839
-Žilina,telefón 089-620962/133.

IČO:17280885
DIČ:490924051/717
Posledná aktualizácia:2005-09-16T14:08:33+02:00
Naposledy kontrolované:2005-09-16T14:08:33+02:00
Telofóny:
TypTelefón:
Tel.(052) 7729337
Tel.(052) 7728357
Fax(052) 7728357
Adresa:
Adresa
Ďalšie informácie:
Informácie o spoločnosti Jiří Livonec na portály spolocnosti.info.

Diskusia